Očekivani outputi

Prikupljanje najboljih praksi integracije osoba s invaliditetom kroz vodene sportove
Prikupit ćemo najbolje prakse integracije osoba s invaliditetom kroz sportska natjecanja, uključujući i sve moguće sportove. Istraživanje će biti vodeće u zemljama sudionicama, ali također uključujući i druge europske zemlje gdje je relevantno. Prakse će biti opisane različitim sredstvima, kao u obliku teksta ili videozapisa, te će sadržavati opis korištene metodologije.

 

Tečaj za operatere vodenih disciplina
Tečaj će uključivati ​​tri tematska područja:

  • strateški aspekti za produbljivanje važnosti vodenih sportova za osobe s invaliditetom;
  • sportske discipline i aktivnosti na području vodenih sportova za uključivanje osoba s invaliditetom;
  • komunikacijske i nastavne vještine za operatere koji rade za uključivanje onemogućenih kroz vodeni sport.

Koordinator: UPS

 

Priručnik za poučavanje osoba s invaliditetom u vodenom sportu
Priručnik će sadržavati tečaj obučavanja  i neke od najboljih praksi koje se prikupljaju.