Aktivnosti

Projekt će se realizirati u nekoliko faza.

A – PRIPREMA I PRIJAVA PROJEKTA

  • A1 – Pripremne radnje
  • A2 – “InDive” portal “
  • A3 – Alati za komunikaciju i diseminaciju

B – REALIZACIJA INTELEKTUALNIH IZVORA 
U ovoj fazi kreirat ćemo edukativne alate projekta.

  • B1 – Prikupljanje najboljih praksi integracije osoba s invaliditetom kroz vodene sportove
  • B2 – Tečaj za operatere vodenih disciplina
  • B3 – Priručnik za poučavanje osobama s invaliditetom u vodi

C – ISPITIVANJE IZLAZA 
U ovoj fazi testirat ćemo didaktičke alate koji su stvoreni.

  • C1 – Obuka za multiplikatore

D – FINALIZACIJA IZVORA I AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVOST 
U ovoj fazi radit ćemo na poboljšanju proizvoda, zahvaljujući rezultatima testiranja koji će biti provedeni do te točke. Nadalje, počet ćemo sve potrebne radnje za 
održivost projekta.

  • D1 – finalizacija proizvoda
  • D2 – akcije održivosti